Toiminta

Porin Kokoomus järjestää jäsenilleen keskustelutilaisuuksia, retkiä ja tekee aloitteita kunnallisjärjestölle, Satakunnan Kokoomukselle ja Kokoomukselle. Keskeinen osa toimintaa on vaalitoiminta. Porin Kokoomuksen kautta voimme tehdä vaalityötä sekä yksittäisten ehdokkaiden että ehdokaslistojen hyväksi.

Jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen päätöksiin sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa sekä osallistumalla yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yksittäisellä jäsenellä on myös aloiteoikeus.

Yhdistyksen hallitus valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa, jossa hyväksytään myös toimintasuunnitelma ja talousarvio. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös.

Yksittäisen jäsenen velvollisuus on maksaa syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu. Oikeutena on osallistua yhdistyksen toimintaan. Kokoomuksen jäsenyys on mahdollista tällä hetkellä vain kuulumalla johonkin yhdistykseen, joten jäsenyys mahdollistaa vaikutusvallan suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen.


Tapahtumat

 

 

Hallituksen tulevat kokoukset:

Hallituksen kokous 2/2023


Muut tulevat tapahtumat:

-

 

Aikaisemmat tapahtumat löydät tapahtuma-arkistosta.

Seuraa tapahtumatiedotusta myös yhdistyksen Facebook-sivujen kautta: Porin Kokoomus