Liity Jäseneksi

Tätä on Kokoomus

 

Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue, jolla on kannattajia Suomen jokaisessa kolkassa. Kokoomuksen kannattajakunta on kuin läpileikkaus Suomen kansasta, kokoomuslaisia on tasaisesti eri ammatti- ja ikäryhmissä. Niinpä Kokoomus ei olekaan minkään yksittäisen kansanosan eturyhmä vaan nimensä mukaisesti yleispuolue.

Kokoomuksella on aktiivisesti toimiva järjestö, joka ulottuu Hangosta Utsjoelle. Puolueella on noin 41 000 jäsentä yhteensä yli 1 000 paikallisyhdistyksessä. Kokoomuksella on 16 piirijärjestöä, 14 vaalipiirikohtaista piiritoimistoa eri puolilla Suomea ja puoluetoimisto Helsingissä.

Kokoomuksella on kolme jäsenliittoa, Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL), Kokoomuksen Naisten Liitto (KnaL) sekä Opiskelijaliitto Tuhatkunta. Kokoomuksen läheisjärjestöjä ovat muun muassa Kansallinen Senioriliitto, Kansallinen Lastenliitto sekä Kansallinen Sivistysliitto.

 

Toiminta

Kokoomuksen muodostavat sen paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt. Me kaikki kokoomuslaiset kuulumme johonkin paikallisyhdistykseen tai suoraan omaan piirijärjestöömme. Kokoomuksen jäsenenä ja kaikessa toiminnassa mukana, voit olla myös Kokoomuksen jäsenliittojen – Kokoomuksen Nuorten Liiton, Kokoomuksen Naisten Liiton sekä Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan – jäsenyyden kautta.

Kokoomus vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen sen kaikilla tasoilla. Kokoomustoiminnan perusta on paikallisyhdistyksissä. Kunnallisella tasolla kokoomustoiminnasta vastaavat pienemmillä paikkakunnilla Kokoomuksen paikallisyhdistykset, sekä suuremmilla paikkakunnilla paikallisyhdistysten yhdessä muodostamat kunnallisjärjestöt. Paikallistasolta tulevat myös Kokoomuksen poliittiset tavoitteet, joiden määrittelijä on kahden vuoden välein kokoontuva, paikallisyhdistysten edustajista koostuva puoluekokous.

Kokoomustoiminta on paljon muutakin kuin pelkkää yhdistystoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Näitä tarkoituksia palvelee monenlainen koulutus, harrastus ja virkistystoiminta, jota järjestetään niin paikallisyhdistysten, piirijärjestöjen, jäsenliittojen kuin Kokoomuksen läheisjärjestöjenkin puitteissa.

Kokoomustoiminnassa voi kehittää itseään, lähiympäristöään ja koko suomalaista yhteiskuntaa. Voipa kokoomustoiminnasta muodostua jopa ura kansainvälisessä politiikassa, jos asiasta oikein innostuu. Tervetuloa mukaan kokoomuslaisten tekijänaisten ja –miesten joukkoon!

 

Lisätietoja:

www.kokoomus.fi